Skip to content

REGULAMIN

USŁUGI PRZECHOWYWANIA DANYCH

§ 1.

 1. Wszelkie Utwory i pliki wykonane w ramach usług fotograficznych i projektowania graficznego zostają przechowywane na dysku Google Drive w folderze klienta przez 31 dni z możliwością pobrania ich na dysk, a następnie zostają usunięte,

§ 2.

 1. Utwór wykonany przez firmę Visual Art pozostaje jego własnością, której prawa autorskie zostają przeniesione na zleceniodawcę w zakresie opisanym w zawartej pomiędzy stronami umowie, lub wynikające z regulaminu dostępnego na stronie www.v-art.pl/regulaminy.
 2. Wykonawca po upływie 31 dni od udostępnienia zleceniodawcy utworów w serwisie Google Drive, nie ma obowiązku dalszego ich przechowywania ani ponownego udostępniania.

REGULAMIN I

USŁUG PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO ORAZ WYDRUKÓW

§ 1.

 1. Niektóre elementy projektu graficznego mogą nie zostać wykorzystane, ze względów jakościowych lub formatu dostarczonego pliku,
 2. Kolorystyka projektów może w mniej lub bardziej znaczącym stopniu odbiegać od tej wyświetlanej na ekranie klienta,
 3. Wycena wydruku danego zamówienia jest ważna przez 14 dni kalendarzowych,
 4. W przypadku wydruku dostarczonego przez klienta projektu, musi on spełniać następujące kryteria:
 • Format PDF w jakości drukarskiej lub wysokiej jakości JPG,
 • Minimum 300 dpi,
 • Wymiary dostosowane do zlecanego druku (za ewentualne dysproporcje nie odpowiadamy i nie podlegają one reklamacji),
 • Plik w przestrzeni barwowej CMYK,
 • Spady min. 3mm z każdej strony.

§ 2.

 1. Ilość poprawek graficznych danego projektu wynosi 2 (są to poprawki wpływające na układ projektu oraz zmieniające miejscowo lub ilościowo elementy graficzne projektu),
 2. Ilość poprawek tekstowych danego projektu wynosi 3 (są to poprawki zmieniające treść elementów tekstowych na projekcie, dodawanie lub odejmowanie tekstu w ilości powyżej 20 znaków uznawane jest za poprawkę graficzną),
 3. Za każdą dodatkową poprawkę wprowadzaną do projektu, powyżej ilości określonych w pkt. 3 i 4 może zostać naliczona opłata w wysokości 9,99zł netto za każdą poprawkę, doliczana do faktury końcowej.
 4. Jeżeli projekt Ci się nie spodoba, ale zlecisz jego poprawkę praca bez względu na finalną akceptację zostaje rozliczona w kwocie równowartości poprawek z wyłączeniem §2 pkt. 1 i 2,
 5. Po upływie 3 dni od przedstawienia zleconego projektu, uznaje się za milczącą akceptację go i podlega to rozliczeniu,

§ 3.

 1. Projekt po mailowej akceptacji nie podlega reklamacji zarówno w postaci projektu jak i zrealizowanego wydruku, wszelkie błędy i literówki należy sprawdzić dokładnie przez akceptacją projektu,
 2. Druk realizowany jest najprędzej po rozliczeniu faktury końcowej,
 3. Projekt realizowany jest zwykle w ciągu 24 godzin, jednak czas ten może ulec wydłużeniu nawet do 7 dni po ówczesnym poinformowaniu o tym klienta,
 4. Czas na realizację wydruków wynosi 24 godziny, może jednak także ulec wydłużeniu nawet do 10 dni,
 5. Kolorystyka wydruku może się nieznacznie różnić od projektu, ze względu na technologię druku,
 6. W przypadku poboru zaliczki na wykonanie większej ilości projektów, stanowi ona rozliczenie usługi oraz w przypadku braku akceptacji nie podlega zwrotu a projekty zostają wysłane klientowi,
 7. Po wykonaniu oraz rozliczeniu usługi projektowania i/lub wydruku, klient otrzymuje produkt najprędzej po rozliczeniu usługi,
 8. Po wykonaniu oraz rozliczeniu usługi projekt zostaje wysłany klientowi w formacie JPG i/lub PNG oraz PDF w jakości drukarskiej, po czym może zostać usunięty z dysku wykonawcy,
 9. Wszelkie projekty i pliki wykonane w ramach usługi projektowania graficznego zostają przechowywane na dysku Google Drive w folderze klienta przez 31 dni z możliwością pobrania ich na dysk, a następnie zostają usunięte,

§ 4.

 1. Projekt wykonywany przez firmę Visual Art pozostaje jego własnością, której prawa autorskie zostają przeniesione na zleceniodawcę w zakresie zwielokrotniania oraz udostępniania publicznie. Dalsza odsprzedaż jest zabroniona.
 2. Projekt w wersji edytowalnej z całkowitym przeniesieniem praw na zleceniodawcę to koszt 200% wartości projektu.
 3. Rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie projektu przed jego rozliczeniem jest zabronione.

REGULAMIN II

USŁUGI WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ

§ 1.

 1. Koszty wykupu domeny oraz hostingu na okres 1 roku pokrywa Wykonawca,
 2. Wycena wykonania strony internetowej następuje po konsultacji w zakresie:
 • Ilości zakładek,
 • Elementów na stronie,
 • Ilości oraz typu rozszerzeń,
 • Nazwy domeny,
 • Rodzaju hostingu,

*z zastrzeżeniem, że cena podana przed wyraźną konsultacją opisanych powyżej elementów jest ceną przykładową, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Zaliczka na wykonanie strony internetowej to koszt rejestracji domeny oraz hostingu i rozliczana jest osobną fakturą,
 2. Prace nad stroną internetową zostają rozpoczęte najprędzej po zaksięgowaniu płatności za fakturę opisaną w 1 pkt. 3

§ 2.

 1. Ilość poprawek graficznych na stronie wynosi 1 na każdą zakładkę (są to poprawki wpływające na układ strony oraz zmieniające miejscowo lub ilościowo elementy graficzne strony),
 2. Ilość poprawek tekstowych na stronie wynosi 1 na każdy element tekstowy (są to poprawki zmieniające treść elementów tekstowych na stronie, dodawanie lub odejmowanie tekstu w ilości powyżej 50 znaków uznawane jest za poprawkę graficzną),
 3. Za każdą dodatkową poprawkę wprowadzaną do projektu, powyżej ilości określonych w 2 pkt. 1 i 2 może zostać naliczona opłata w wysokości 39,99 netto za każdą poprawkę, doliczana do faktury końcowej.
 4. W przypadku braku akceptacji strony internetowej i braku chęci wnoszenia poprawek rozliczane jest 25% ceny usługi fakturą końcową,

*z zastrzeżeniem, że strona musi mieć wykonane omawiane wcześniej zakładki a dane do hostingu oraz panelu administracyjnego zostają przekazane Zleceniodawcy po rozliczeniu faktury końcowej,

 1. Cena wykonania strony internetowej przesyłana jest drogą korespondencji mailowej w ramach przedstawienia oferty,

§ 3.

 1. Zleceniodawca otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego strony oraz może dokonywać wszelkich zmian na niej,
 2. Zmiany na stronie przez Zleceniodawcę mogą być dokonywane najprędzej po finalnym zakończeniu prac oraz rozliczeniu faktury końcowej,
 3. Za wszelkie usterki techniczne oraz graficzne na stronie powstałe na skutek działań omówionych w 3 pkt.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 4. Za brak przedłużenia okresu rejestracji domeny oraz hostingu Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 5. Za ewentualne problemy z funkcjonowaniem strony Wykonawca ponosi odpowiedzialność przez okres jednego roku od dnia rejestracji domeny.

Z wyłączeniem o którym mowa w §3 pkt. 3

 1. Strona powinna wyświetlać się prawidłowo oraz czytelnie zarówno na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych na następujących przeglądarkach:
 • Mozilla Firefox,
 • Google Chrome,
 • Safari,
 • Opera,
 • Microsoft Edge,

§ 4.

 1. Cena wykonania strony internetowej zawiera koszt optymalizacji SEO,
 2. Pozycjonowanie strony internetowej opisane jest w osobnym regulaminie,
 3. Strona internetowa będąca przedmiotem usługi może być linkowana ze strony Wykonawcy tj. www.v-art.pl/strony-www

   

   

  REGULAMIN III

  USŁUGI WYKONANIA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

  § 1.

  1. Usługa wykonania identyfikacji graficznej firmy/marki realizowana jest w trzech etapach, po których sukcesywnie jest rozliczana,
  2. Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielania informacji oraz konsultacji każdego projektu w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu przedstawienia prac oraz próby kontaktu,
  3. Niestosowanie się do 1 pkt. 2 niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem współpracy oraz zakończeniem prac na danym etapie i wysyłkę ukończonych projektów. Nie skutkuje to zwrotem poniesionych dotychczas kosztów,
  4. Cena wykonania usługi oraz jej zakresu jest przesyłana drogą korespondencji mailowej w ramach przedstawienia oferty,
  5. Wykonanie identyfikacji graficznej firmy/marki obejmuje wykonanie logotypu i księgi znaku,

  § 2.

  1. Pierwszym etapem jest konsultacja Zleceniodawcy z Wykonawcą lub osobą do tego wyznaczoną i powinna poruszać ona następujące kwestie:
  • Ogólny wizerunek firmy/brandu,
  • Potencjalną grupę docelową,
  • Wizję zleceniodawcy oraz określenie oczekiwań,

  Przejście do następnego etapu współpracy następuje po podjęciu decyzji

  o rozpoczęciu projektu oraz wpłacie 33% wartości wycenionej usługi na poczet

  wykonania szkiców, co rozliczane jest fakturą 1/3,

  1. Drugi etap następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wykonawcy oraz obejmuje:
  • Wykonanie szkiców projektu logotypu,
  • Konsultacja szkiców oraz naniesienie poprawek (maksymalna ilość 3 poprawki szkicu, każda kolejna to koszt 49zł netto doliczana do faktury 2/3). Zakończenie etapu drugiego następuje po akceptacji szkicu i finalizacji logotypu oraz wpłaty kolejnych 33% wartości usługi i rozliczane jest fakturą 2/3,
  1. Etap trzeci następuje po zaksięgowaniu drugiej wpłaty na koncie Wykonawcy po której rozliczone jest 66% wartości usługi, obejmuje on:
  • Wykonanie księgi znaku opierającej się na projekcie logotypu oraz wcześniejszych konsultacjach,
  • Wykonanie opcjonalnie dodatkowych projektów uwzględnionych podczas wyceny usługi,

  Po wykonaniu księgi znaku oraz opcjonalnie dodatkowych projektów następuje wpłata 33 % wartości usługi na podstawie faktury końcowej 3/3 stanowiącej rozliczenie 100% wycenionej usługi,

  § 3.

  1. Zleceniodawca otrzymuje drogą elektroniczną wykonane projekty w ramach całej usługi po zaksięgowaniu faktury rozliczającej całą usługę,
  2. Udostępnienie projektów materiałów biurowych o których mowa w 1. Pkt. 5 w formacie edytowalnym tj. PSD możliwe jest wyłącznie za dopłatą kwoty określonej w dodatkowej wycenie,
  3. Zleceniodawca otrzymuje projekt logotypu w następujących formatach:
  • EPS,
  • PDF,
  • JPG,
  • PNG,
  1. Zleceniodawca otrzymuje księgę znaku w formacie PDF,
  2. Wykonawca po końcowym rozliczeniu zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych na przesłanie oświadczenia odnośnie praw autorskich dotyczących logotypu oraz księgi znaku na Zleceniodawcę,
  3. Czas na realizację zlecenia wynosi 31 dni z możliwością wydłużenia o czas zwłoki pomiędzy wpłatami na poczet podjęcia kolejnych etapów współpracy,
UWAGA: Wszelkie materiały oraz elementy prac przechowywane są przez 3 dni od akceptacji projektu przez Zamawiającego na dysku Wykonawcy. W związku z tym po upływie 3 dni od akceptacji projektu, Wykonawca nie ma obowiązku nanosić zmian ani edytować zaakceptowanych projektów.

Skontaktuj się z nami

+48 731 681 781

Kontakt

VISUAL ART – Kamil Feczko

 

NIP: 642 322 37 10 

REGON: 386212444

 

mail: [email protected] 

Menu

PORTFOLIO

FOTOGRAFIA

FGZ dark

© Visual Art 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności. Regulaminy.